HenkKokWelkom op de website van Henk Kok

denkmodel portfolio 2

besluitvormingcriteria voor IT Portfolio management


Voor de besluitvorming over de IT dienstverlening maken wij gebruik van de IT Portfolio Management Matrix:PM matrix 02
Als we onze IT diensten en projecten op deze matrix projecteren, kijken we vooral naar de impact er van op de waarde creatie door de organisatie zelf. De 'IT Demand view' is dus leidend in de invulling van de matrix. Bij deze demand view horen voor de 3 kolommen de volgende dominante besluitvormingscriteria:
PM besluitvorming 01
Er zijn natuurlijk nog meer besluitvormingscriteria, maar meestal zijn deze afgeleid van of onderdeel van de genoemde dominante criteria. Met name over de impact op het bedrijfsrisico is het nodige in boeken en op websites terug te vinden.

De tweede invalshoek voor het invullen van deze matrix is de besluitvorming op basis van de IT mangement doelen. Dit leidt tot de volgende dominante besluitvormingscriteria:

PM besluitvorming 02
Over IT efficiency en IT effectiveness is het nodige terug te vinden in boeken en op websites. Voor de impact van de 'Value added services' is het gebruik van zgn. 'Value Creation Web's' en 'Value Driver Tree's' een handig hulpmiddel.

PM besluitvorming 03Voor elke cel in de IT Portfolio Management Matrix is er dus een afweging nodig van het belang en de onderlinge beïnvloeding van de dominante besluitvormingscriteria in beide richtingen:

De invulling van de IT Portfolio Management Matrix is een goed middel om de dialoog tussen de Business en de IT communities te faciliteren. Tijdens het invullen blijkt al snel dat beide partijen toch niet altijd hetzelfde bedoelen als er een term gebruikt wordt.

Nadat de matrix is ingevuld voor de IT Services Portfolio, blijft deze handig voor het communiceren over bijv. de SLA's (Service Level Agreements).

Ook voor de IT Project Portfolio is het handig om de matrix te (blijven) gebruiken. Met name bij het beoordelen van investeringsbeslissingen heeft deze matrix in het verleden zijn nut al bewezen.

Onderstaand een voorbeeld van het gebruik van de matrix uit mijn praktijk:


PM besluitvorming 04PM besluitvorming 05