Welkom op de site van Henk Kok

maandag 28 november 2022

hoezo "besluitvorming over IT"?

De meeste 'senior managers' van bedrijven en instellingen waar ik de laatste 20 jaar van mijn loopbaan actief ben geweest, houden er zeer eenvoudige principes op na als het gaat om de besluitvorming over Informatie Technologie (IT). Het komt meestal neer op:

 • "doe maar wat de meesten in de branche doen, dan zitten we waarschijnlijk wel goed"
  • "neem maar dat bekende softwarepakket, daar zal alles wat wij nodig hebben wel in zitten"
  • "laten we de hele boel maar outsourcen, want zij hebben er meer verstand van"
  • "als ...<naam van een bekend advies bureau>......... het zegt, zal het wel goed zijn"
  • "mijn kleine neefje kan uitstekend uit de voeten met die spullen, dus zo moeilijk kan het niet zijn"

Vervolgens vindt hun IT manager/CIO dat er toch een "Masterplan" moet komen en worden hele 'verander-' circussen opgetuigd met allerlei externe deskundigen die leiden tot dikke pakken PowerPoint vol kretologie. Het merendeel hiervan verdwijnt (ongelezen) in de vensterbank. Als dan na een jaar van ploeteren, eindeloze 'hei-sessies' / workshops en deelname aan veel te veel stuurgroep vergaderingen nog steeds de verwachte kostenbesparingen er niet zijn, ligt dat natuurlijk niet aan de organisatie, maar aan al die dure jongens en meisjes die er bij betrokken zijn.

 • En ondertussen kan ik nog steeds mijn iPad niet voor mijn werk gebruiken.

Ziehier het dilemma van heel veel managers/CEO's in middelgrote en grote bedrijven, herkenbaar?.

Maar dan heb ik toch even twee vragen voor u:

 • als uw bedrijfstrategie "doe maar wat de meesten in de branche doen" zou zijn, zou u het dan lang volhouden?
 • waarom is uw IT strategie dan wel zo?

Misschien zijn de bovengenoemde besluitvormingsprincipes toch iets te kort door de bocht. Misschien moeten we toch even wat dieper op die kretologie van de IT jongens en meisjes in gaan, om te zien waar ze het eigenlijk over hebben en wat uw bedrijf / organisatie er aan heeft.

Voor mij moet "besluitvorming over IT" altijd gebaseerd zijn op:

een door business en IT gedeeld beeld
over de toegevoegde waarde van Informatie Technologie
voor 'de business' van vandaag, morgen en overmorgen.

Een dergelijk beeld uit zich in de strategie en de inrichting van het bedrijf en de IT. Het bedrijf en zijn IT zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Waarom heb ik het over IT en niet over ICT?

Dat is voor mij een nogal principieel puntje. De C staat voor communicatie. Communicatie kan alleen maar tussen twee mensen plaats vinden en is niet gebonden aan technologische mogelijkheden. Informatie en Technologie vormen wel de middelen om te communiceren maar zijn niets meer dan middelen. Wij kunnen informatie en technologie structureren, standaardiseren, 'veredelen' en beheren, maar communicatie vindt op een ander vlak plaats.

Write comment (0 Comments)

achtergrondkennis voor het managen van de IT


Aan het begin van deze eeuw werkte ik bij IBM Global Services samen met Maritha de Boer-de Wit en Peter Wiggers als strategie consultants met een specialisatie voor IT cost & value. Wij hebben toen onze ervaringen vastgelegd in het boek IT performance management. Uiteraard is het toen niet gestopt. In de afgelopen jaren is mij meerdere keren gevraagd om een korte 'management summary' van het boek te maken. Dat gaat helaas niet. Er staat te weinig in dat boek, dat ik zou willen schrappen. Toch wil ik nu proberen om het hele "Besluitvorming over IT" terrein in een aantal artikelen kort samen te vatten. De artikelen zijn bestemd voor managers met beperkte kennis van IT, die toch dagelijks te maken hebben met beslissingen die genomen worden over IT of met een grondige IT impact. Ik wil proberen om zo veel mogelijk 'klare taal' te gebruiken, maar u moet mij vergeven als er iets teveel Engelse kretologie in voor komt. Ons jargon is nu eenmaal van origine in de Engelse taal.

Ik hanteer mijn eigen begrippenmodel en denkraam, dat hieronder wordt toegelicht. Over de 3 hoofdgebieden volgen verschillende artikelen die in het menu hierboven terug te vinden zijn. Tevens geef ik in een apart artikel enige leessuggesties voor het eerdergenoemde boek. Write comment (0 Comments)

IT begrippenmodel en denkraam

Besluitvorming over IT gaat altijd over de toegevoegde waarde van Informatie, Informatie-Technologie en Technologie voor het bedrijf / de organisatie. In mijn begrippenmodel / denkraam zijn er 3 hoofdgebieden die gezamenlijk de toegevoegde waarde van IT realiseren:
denkmodel

Strategie en beleid:

Hierbij gaat het om het formuleren van een gedeeld beeld van de toegevoegde waarde van IT voor de business van vandaag, morgen en overmorgen. Een IT-strategie ligt lijnrecht in het verlengde van de bedrijfsstrategie. Samen leiden zij tot de beleidsrichtlijnen ('policies') die de basis vormen voor de besluitvorming rond de toepassing van IT.

Architectuur en inrichting:

Daarnaast zijn er de blauwdrukken van de Business en van IT in de vorm van inrichtingsprincipes, procesmodellen en informatiemodellen. Zij zijn de basis voor de besluitvorming rond de inrichting van IT. Architectuur en inrichtingsbeslissingen zijn volledig gebaseerd op de strategie.

Portfolio & Performance Management:

De realisatie van de strategie en de architectuur komt tot uiting in de IT-portfolio van services en projecten. Dit is bij uitstek het instrument voor de dagelijkse besluitvorming over IT. Het is tevens de basis voor performancemetingen en eventuele bijsturing.

Write comment (0 Comments)