HenkKokWelkom op de website van Henk Kok

denkmodel portfolio 2

de IT portfolio management matrix

IT Value chain 01
In een vorig artikel ben ik ingegaan op de kijk van de IT Dienstverlener op de toegevoegde waarde van zijn 'Services Catalog'.

In grote lijnen is het aanbod van IT dienstverleners in te delen in 3 grote groepen die gebaseerd zijn op de waarde keten van de IT dienstverlening:

Er is ook nog de management aandacht vanuit 'de Business' voor de toegevoegde waarde van IT (IT Demand side). Hierbij gaat het vooral om de vraag:

Wat draagt de IT bij aan de waarde creatie van de organisatie?

Ook hier maak ik een onderscheid in 3 groepen van IT Demand:
PM matrix 01
1. 'Business Support': alle IT diensten die ondersteunend zijn aan de bedrijfsprocessen. Denk aan de levering van laptops met daarop de 'Personal Toolset', de 'Groupware' en ook de 'Financiƫle applicaties', 'Voorraadbeheer', 'Productiebeheer', 'HRM (Human Resource Management)', 'CRM (Customer Relationship Management)', en alle 'ERP (Enterprise Resource Management Package)'. De waarde creatie voor de organisatie is beperkt tot het 'kosten effectief' uitvoeren van de bedrijfsprocessen.

2. 'IT based Offerings': alle IT diensten die geleverd worden aan de klanten van de organisatie. Denk aan de klantportalen van bijv. banken, maar ook aan besturingssoftware die met bijv. (fotokopieer-) machines wordt meegeleverd of de informatie over de 'Customer Installed Base' van een hele serie van producten die aan een klant is geleverd en waar onderhoudscontracten op gebaseerd zijn. De waarde creatie voor de organisatie heeft een directe impact op het bedrijfsresultaat.

3. 'Mission Critical IT': alle IT diensten die een absolute noodzaak zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de software voor een dealingroom van een financiele instelling, of de beveiligings software die nodig is voor de 'IT based Offerings'. De inhoud van deze categorie kan in de loop van de tijd wijzigen. Als er op een zeker moment een achterstand in de markt wordt opgelopen als gevolg van verouderde of gebrekkige software, kan het project voor de vervanging van die software 'Mission Critical' zijn, maar na de oplevering van het project, zijn de IT diensten dat niet meer. De vraag naar de waarde creatie voor de organisatie is dan evident. Het uitvoeren van deze diensten is een 'must'.

Als wij nu zowel de IT Supply als de IT Demand view's van de IT Portfolio samenbrengen onstaat er een 3 x 3 matrix die de basis wordt voor de besluitvorming rond de IT Portfolio:
PM matrix 02
Deze matrix gebruiken we om de inhoud van de IT Portfolio op te projecteren, zodat de dialoog tussen de IT Demand en IT Supply community in een organisatie. Let wel: de matrix is zowel voor de IT Services Portfolio als voor de IT Project Portfolio bruikbaar.