HenkKokWelkom op de website van Henk Kok

over de Heilige Drie-eenheid

18-03-1988: Licht

2020 36 schittering olieverf op hardboardZuidelijk Flevoland. Ik ben voor de zoveelste keer onderweg in mijn auto naar Leeuwarden. Ergens in Zuidelijk Flevoland passeer ik aan mijn rechterkant een plas met water. In het water wordt de zon als een grote schitterende vlek weerspiegeld. Ik kan er niet naar kijken maar het is met recht schitterend. Op de brug over het Tjeukermeer zie ik het weer.

Als wij ons God voorstellen als het zonlicht, dan is
de Vader,  de zon zelf
de Zoon, de weerspiegeling van de zon op het water
de Heilige Geest, het zonlicht dat op alle materie valt.

Uitwerking 10-05-1991:

Wat onze eigen levenswandel betreft, beginnen wij allemaal met het rondlopen in pure duisternis. Bedoeld wordt het dagelijks leven waarin ons handelen in eerste instantie gericht is op overleven, en vervolgens het zich verwerven van een plaats in een groep en uiteindelijk op zelfverwerkelijking. (zie Maslov).

Een aantal van ons komt echter uit deze duistenis en ontdekt het licht. Als eerste stap is dat het licht van de Heilige Geest. Door het lezen van de bijbel alleen kom je er niet. Wel kan het gebeuren dat je tijdens het lezen van de bijbel voelt, dat wat er staat eigenlijk alleen voor jouw bestemd is. Dan gaat er een eerste straaltje licht schijnen over de betekenis en de bedoeling van God's woord voor jouw. Dat is de werking van de Heilige Geest. Hij geeft troost, houvast, hoop, een pover begin van een lange weg die je te gaan hebt. Als je vervolgens doorgaat op die weg zul je ontdekken waarom de Heilige Geest "Schepper" wordt genoemd,. Zoals licht de vormen van de werkelijkheid schept, zo schept de Geest, de vormen van de "wezenlijkheid".

Slechts een enkeling komt over uiterst moeilijk begaanbare wegen (het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van de naald te kruipen) tot de mystieke schouwing van Jesus, de Christus. Dit vergt een bijzonder leven en daarbij nog de genade van de Heer om zover te kunnen komen. Voor een gewone sterveling is dit haast ondoenlijk, zoals het ook haast ondoenlijk is om in het licht van de reflectie van de zon te kijken. En dit is nog slechts de reflectie van het zonlicht op het oppervlak van een plas water.

In de zon zelf kijken kan niet zonder schade te berokken aan onszelf. Zo is het ook met het aanschouwen van God de Vader, dit kan in dit leven niet, maar voor een enkeling is het weggelegd om na zijn dood God te mogen aanschouwen.

KMV
Aanvulling 10-10-2020:

Voor mij is er nog een andere Heilige Drie-eenheid. Dat is de basis bouwsteen van een werkelijkheid die gebaseerd is op onbaatzuchtige naastenliefde. Met deze bouwsteen wordt de continuïteit gerealiseerd van ons bestaan. Het is dan ook van het allergrootste belang dat mensen een roeping voelen om 'vader' / 'moeder' te worden. Want met het opvoeden van een kind geef je jezelf helemaal en heb je de meest directe invloed op de toekomst van de wereld