Welkom op de site van Henk Kok

donderdag 7 juli 2022

04-2022: de scheppende kracht

IJsselstein. Als lid van een schilderclubje krijg ik de opdracht om iets in reliëf te schilderen. Ik meng wat Alabastine muurvoegsel met acrylbinder om er voor te zorgen dat acrylverf beter hecht en ik schilder drie druppels water.

2022 08 als twee druppels water acryl op harboardKinderen lijken als twee druppels water op hun ouders, grootouders, schoolmeesters en jufffen, voetbaltrainers en uiteindelijk op een veelvoud van mensen die zij in hun leven tegen komen.Maar hoe komt dat eigenlijk?

Mijn zienswijze is als volgt:

Als wetenschap een bouwwerk is van redeneringen waarbij iedere wetenschapper voortborduurt op het werk van zijn/haar voorgangers, dan vindt ook wetenschap plaats in het collectief bewustzijn en krijgt dan door de schoonheid / rijkdom / begrenzing van taal te maken met gelaagde betekenissen. Dan is er niet zoiets als een absolute waarheid, dan zijn er alleen aannemelijke redeneringen, die ons overigens wel inzicht geven en nuttig zijn.

Als tijd een illusie van de menselijke geest is die zich afspeelt in het collectief bewustzijn, dan is er alleen een eeuwig NU en dan zijn er geen grenzen aan het heelal omdat tijd en plaats elkaars complement zijn. Als je reist, reis je in het collectief bewustzijn en ben je per definitie begrensd door de cocon / bubble waarin je je bewust ben.

Het collectief bewustzijn is opgebouwd uit drie compartimenten die gezamelijk de schepping vormen:


1. het kinderlijk bewustzijn.
Dit is het meest relevante deel van het bewustzijn omdat het openstaat voor het nieuwe en alle potentie nog in zich draagt. Het is het meest creatieve / scheppende deel van de werkelijkheid omdat het nog niet volledig begrensd is door conventies zoals 'hoe het hoort'. Het is de garantie voor het voortbestaan van de schepping.

2. het vrouwelijk bewustzijn.
Dit is het collectief van vrouwelijke meningen, conventies en gedrag dat door de eeuwen heen is ontstaan met als doel het voortbestaan van de schepping te garanderen. Het vrouwelijk bewustzijn bevat ook een grote 'kinderlijke' component en een kleinere 'mannelijke' component. Maar dat betekent niet dat vrouwen zich moeten gaan gedragen als mannen. Vrouwen zijn veel waardevoller voor de schepping vanuit hun vrouwelijke kijk op de werkelijkheid.

3.het mannelijk bewustzijn.
Dit is het collectief van mannelijke meningen, conventies en gedrag dat door de eeuwen heen is ontstaan met als doel er voor te zorgen dat vrouwen en kinderen in staat zijn om de schepping voort te zetten. Het mannelijk bewustzijn bevat ook een redelijk grote 'kinderlijke' component en een kleinere 'vrouwelijke' component. Maar dat betekent niet dat mannen zich moeten gaan gedragen als vrouwen. Mannen blijven nodig voor het creëren van een rustige en veilige omgeving waarin vrouwen en kinderen hun scheppende rol kunnen spelen.

Gender neutraliteit bestaan wel, maar de vraag is hoe relevant dat is voor de schepping. Ik geloof dat er één God is die dus per definitie genderneutraal is. Dat is de scheppende kracht van de liefde die de drie compartimenten van het collectief bewustzijn bij elkaar houdt. Deze scheppende kracht heeft in de loop der tijden vele namen gekregen, waarvan de meest bekende: God, Allah, Jaweh. In één van de heilige boeken die het meest wordt gelezen noemt hij/zij zichzelf 'Ik ben die is en zal zijn'. Dat lijkt mij een uitstekende omschrijving van de scheppende kracht van de liefde in het eeuwige NU waarin wij actief zijn.