HenkKokWelkom op de website van Henk Kok

2020 27 Corona olieverf op canvasover gelaagde betekenis en Corona


Het is moeilijk om de betekenis van een tekst of een afbeelding goed te doorgronden. Betekenis is context gevoelig en je weet niet altijd of de context die jij hanteert dezelfde is als de die van de ander. In sommige gevallen zoals bijvoorbeeld bij de bijbel, is er sprake van 'lagen' van betekenis die je kunt beschouwen als 'op elkaar gestapeld'.

Om een beetje duidelijk te maken wat ik bedoel gebruik is hier mijn schilderwerkje van de Corona van de Zon:

Hoe kun je dit plaatje duiden:
  1. de schepping is het continue structureringsproces van chaos naar orde. Chaos verloopt van beneden naar boven en van donker naar licht. De schepping is opgebouwd uit een evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke tesamen het 'Adam Kadmon' het eerste genderneutrale wezen uit de Bijbel.
  2. het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke (YIN en YANG) is continue in beweging door genderneutrale onderlinge beïnvloeding. Het mannelijke is niet altijd puur mannelijk en het vrouwelijke is niet altijd puur vrouwelijk er lopen banen doorheen.
  3. de gehele schepping heeft net als de zon uitbarstingen van energie die 'Corona' genoemd worden. Zoals de coronauitbarstingen van de zon grote invloed hebben op het aardmagnetisme en het radioverkeer, zo hebben de corona uitbarstingen van de schepping een richting gevende invloed op die gehele schepping.

Je kunt het ook zien als een cirkel met wat strepen en vlekken. Dat is net zo correct als bovenstaand relaas.