Welkom op de site van Henk Kok

dinsdag 16 augustus 2022
denkmodel strategie 2
Op zich is het niet moeilijk om de rol van IT te duiden. Simpelgezegd komt het er op neer dat IT moet "zorgen dat die spullen het gewoon doen en dat het daardoor voor iedereen gemakkelijker wordt". Maar of het werkelijk voor iedereen gemakkelijker wordt hangt natuurlijk vooral af van 'de business', hoe die is georganiseerd, wat er voor verwachtingen leven, etc..
In de literatuur gaat het dan om 'functional fit' (de mate waarin de IT-diensten aansluiten op de behoefte van het bedrijf) en de 'strategic fit' (de mate waarin de geleverde IT-diensten toekomst bestendig zijn). Om hier iets over te kunnen zeggen hebben wij teruggegrepen op een veel geciteerde publicatie uit 1993: Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations van Henderson en Venkatraman.(excuses voor de belabberde kwaliteit van dit document) De publicatie is een samenvatting van een MIT rapport dat beide heren 4 jaar eerder publiceerden.

De publicaties geven ons een denkraam om de aansluiting van IT op het bedrijf ('alignment') zichtbaar te maken.

Alignment model Henderson - VenkatramanDe publicaties schetsen een uitgebreid beeld van de rol die IT kan spelen in de business met de daarbij behorende richtingen waarin de 'alignment' tussen Business en IT zich kunnen uiten. Warm aanbevolen literatuur.
Voor ons doel hebben we het plaatje vereenvoudigd tot de 4 hoofddomeinen en de relaties daar tussen:

Henderson matrix ITPM

Wij hebben daar 4 mogelijke rollen voor IT uit gehaald Deze rollen zijn afgeleid van de richting waarin de IT en de Business met elkaar in lijn zijn. Deze 4 rollen zijn bepalend voor het beeld van de toegevoegde waarde van IT voor de business:

1. IT is a facility:


IT is a facility

In dit geval is er weinig belangstelling van het seniormanagement voor de IT-winkel. De IT-directeur / manager rapporteert aan de Financieëldirecteur. Er is wel begrip voor de rol van IT maar weinig of geen waardering. Het enige dat belangrijk wordt gevonden zijn de kosten, deze moeten zo laag mogelijk zijn, maar de dienstverlening moet wel snel en flexibel zijn. Meestal zie je hier een architectuur in de vorm van een lappendeken van gekochte en gemaakte software. Er is dus maar één IT-strategie en management doelstelling: "het moet zo goedkoop mogelijk zijn".2. IT is a service:

IT is a servce


Hier hebben we te maken met een zelfverzekerde IT-afdeling die zijn processen en services op orde heeft. De IT-processen en controls zijn gebaseerd op een strategische studie, waarin technische standaarden en richtlijnen zijn uitgewerkt voor de volledige organisatie. Dit leidt tot standaardisatie en optimalisering van de IT-infrastructuur met significant lagere IT-kosten. Door deze kostenverlagingen is de zichtbaarheid van IT op 'Raad van Bestuur' niveau aanzienlijk verbeterd.3. IT is a partner:

IT is a partner


De resultaten van IT worden hier gezien als een kritische succesfactor voor het bedrijf / de organisatie als geheel. De Bedrijfsstrategie wordt regelmatig tegen het licht gehouden in een gecontroleerd proces en de impact hiervan op de IT-strategie en de IT-investeringen worden in dit proces meegenomen. Op deze manier is de planning & control van IT het directe gevolg van strategische bedrijfsbeslissingen. De business is duidelijk leidend met betrekking tot de toekomst en IT wordt gezien als een waardevolle partner die van vitaal belang is voor de realisatie van de bedrijfsdoelstelling.4. IT is an enabler:

IT is an enabler


Hier heeft IT de dominante invloed op de definitie en/of de bijstelling van de bedrijfsstrategie. Het bedrijf zou zonder IT geen bestaansrecht hebben. Er is eigenlijk geen sprake meer van een scheiding tussen bedrijfsstrategie en IT-strategie. Er is maar één strategie waarin IT een dominante plaats inneemt.

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, spreken we hier over een 'maturity level' van de alignment van IT. Dat wil overigens niet zeggen dat er sprake moet zijn van een groeipad. Er hoeft helemaal niets mis te zijn met IT-afdeling met een een level 1 'IT is a facility', als dat een bewuste keuze is van de business, die door de IT-organisatie word begrepen en gewaardeerd.

Uiteraard is er over de karakteristieken van de 4 genoemde rollen veel meer te zeggen (zie hiervoor het boek IT Performance management). Om een indruk te geven volgt hier een indicatie van het belang van verschillende managementdoelstellingen per rol:

Performance management goals

Comments powered by CComment