Welkom op de site van Henk Kok

dinsdag 16 augustus 2022
denkmodel strategie 2
Strategie is door Chandler gedefinieerd als: "Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals.". Als we het over bedrijfsstrategie hebben schieten mij direct een aantal publicaties door het hoofd, waar ik in de praktijk veel gebruik van heb gemaakt:

014c ansoff
1. 'Corporate Strategy' - Hans Igor Ansoff 1966 - één van de allereersten die over het onderwerp begon te schrijven. Iedereen gebruikt zijn matrix voor het definiëren van een groeistrategie voor het bedrijf. Het begrip 'product/markt-combinatie' wordt hierin voor het eerst gebruikt en de keuzemogelijkheden die een bedrijf heeft voor groei in de volgende richtingen:
  • groei van bestaande producten op bestaande markten (marktpenetratie),
  • nieuwe markten voor een bestaand product (marktontwikkeling),
  • een nieuw product op een bestaande markt (productontwikkeling),
  • een nieuw product op een nieuwe markt (diversificatie).

Later is dit gedachtengoed door de Boston Consulting Group opgepakt en verder doorgewerkt  in de 'BCG growth-share matrix', waaruit de begrippen 'cash cow', 'Stars' en 'Dogs' zijn ontstaan.

Porter - value chain analysis
2. 'Competitive Advantage' - Michael Porter 1985 - waarin het begrip 'value chain' werd geïntroduceerd. Uitwerkingen hiervan zijn voor mij begrippen als 'value creation' en de bijbehorende modellen genaamd 'value creation web'. Het denken in 'business capabilities' en de bijbehorende 'IT-capabilities' is voor mij essentieel geweest in het begrijpen en uitwerken van bedrijfsstrategieën en IT-strategieën.Boynton - dynamic stability model
3. 'New competitive strategies' - Boynton, Victor and Pine 1993 - waarin begrippen als 'mass customization' en 'continuous improvement' worden geïntroduceerd. Ik had bij AT&T al met de resultaten van dit gedachtengoed gewerkt voordat ik bij IBM in aanraking kwam met de oorspronkelijke publicatie in het IBM Systems Journal Volume 31 Issue 1 January 1993. Het artikel heeft mij geholpen de fundamentele structuren van producten en diensten beter te begrijpen.


Treacy-Wiersema-NL4. 'the Discipline of Market Leaders'- Treacy and Wiersema 1997 - waarin 3 fundamentele marktbenaderingsstrategieën worden benoemd die iedereen kent en gebruikt: 'Operational Excellence', 'Product Leadership' en 'Customer Intimacy'. De (al dan niet bewust) gekozen strategie van een bedrijf heeft direct invloed op de inrichting en de rol van Informatie-Technologie.

Als we het over IT-strategie hebben, wordt het wat lastiger voor mij. Een IT-strategie is alleen doel op zich voor een IT-dienstenleverancier. Binnen een bedrijf heeft het alleen zin om over de IT-strategie te praten in het verlengde van de bedrijfsstrategie. Als we uitgaan van de veronderstelling dat IT een business binnen de business is, dan gelden bovenstaande 4 strategische publicaties ook voor de IT. Bijv. als het bedrijf de IT ziet als een ondersteunende dienst, zal de dominante 'marktbenadering' al gauw 'operational excellence' zijn. Als echter de primaire goederenstroom van het bedrijf een informatiestroom is (zoals bij financiële instellingen en overheidsorganisaties) zal de 'marktbenadering van de IT' eerder richting 'customer intimicy' gaan.

De crux voor een goede IT-strategie is volgens mij dan ook het antwoord op de vraag: "wat is het beeld dat het bedrijf heeft van de toegevoegde waarde en de rol van de IT?"


Comments powered by CComment