Welkom op de site van Henk Kok

dinsdag 18 januari 2022
denkmodel strategie 2
Er zijn tegenwoordig diverse methodes bedacht voor het meten van de toegevoegde waarde van IT voor het bedrijf. Het aantal KPI's (kritische performance indicatoren) is indrukwekkend (zie bijvoorbeeld de KPI library of ITIL2011). Maar is er iemand in het bedrijf of de organisatie die dit van week tot week ook daadwerkelijk volgt? En geven zij voldoende basismateriaal voor (bij-)sturing?

Ook al is het antwoord op beide vragen 'JA' dan nog betekent dit niet dat de business gelukkig is met de IT en visa versa.

In onze adviseringspraktijk kwamen wij langzaam maar zeker tot de conclusie dat de perceptie van de toegevoegde waarde belangrijker is dan de absolute meting er van. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet meer moeten meten, maar het heeft alleen zin om te gaan meten (en deze metingen met de business te delen) als we het eens zijn over de gewenste rol van IT.

De perceptie van de toegevoegde waarde van IT kent twee kanten, nl. de perceptie van de business (demand-kant) en de perceptie van de IT organisatie (supply-kant). De hamvraag is of die beide percepties gelijk zijn en zoniet of ze bij elkaar kunnen komen. Als wij uitgaan van de vier eerdergenoemde rollen kunnen te deze percepties als volgt in kaart brengen:


Maturity perception

Het is niet zo moeilijk om een perceptiemeting te doen bij beide partijen. Met een eenvoudige questionnaire kan worden achterhaald of de partijen hetzelfde beeld hebben of dat er sprake is van een mismatch. Als beide partijen het min of meer eens zijn, bevinden we ons binnen de comfortzone. Als dit niet het geval is, kan er sprake van een 'technology push' of een 'demand pull'.

IT value perception

Uit een dergelijke perceptiemeting volgen een aantal mogelijke acties:

  1. een dialoog tussen business en IT over de gevonden verschillen van inzicht
  2. het gezamenlijk bepalen van de gewenste rol
  3. inrichting van het raakvlak tussen business en IT om deze gewenste rol te kunnen bereiken
  4. inrichting van processen en performanceindicatoren