Welkom op de site van Henk Kok

dinsdag 16 augustus 2022
denkmodel architectuur 2
process model basicsIn de jaren 80 van de vorige eeuw was het gebruikelijk op voor het beschrijven van processen gebruik te maken van de zgn. SADT methode (Structured Analysis and Design Technique). Hierbij werd uitgegaan van een hierarchie in de samenstelling van bedrijfsprocessen. Het plaatje voor het onderkennen van een process ziet er daarbij uit, zoals hiernaar is aangegeven.

Ik heb die techniek regelmatig gebruikt om aan niet-IT vakmensen uit te leggen wat precies de samenhang van processen is en wat daarvan de consequenties zijn voor de toegevoegde waarde van Informatie Technologie. Kort gezegd komt het er op neer dat elk process een input en een output heeft, geregeld wordt en behoefte heeft aan productiemiddelen.

Een top level bedrijfsprocessen model ziet er met deze techniek als volgt uit:

Top level Business Process Model

Een praktijkvoorbeeld:

Business Process model Eneco
Uiteraard moet je een aantal niveau's dieper analyseren om de impact van veranderingen in met name de IT beter duidelijk te maken.

Maar: Wat is de juiste mate van (on-)diepgang bij een dergelijke analyse?
Eigenlijk moet je dan gaan tot het niveau waarop de impact van IT op de meetgrootheden van het proces voldoende duidelijk is.

Informatie Technologie is slechts één van de 'Resources' (productiemiddelen) van het process. Daarnaast zijn er nog de kennis en ervaring van de mensen en de infrastructuur die het process ondersteunen.process model HIT capabilities

Als wij op zoek gaan naar de toegevoegde waarde van de IT voor dat process moeten wij in eerste instantie kijken naar de meetgrootheden van het process zelf en de invloed van de resources hierop. We kunnen de kosten van de IT echter niet als op zichzelf staand beschouwen. Er is een causaal verband tussen de kosten van de IT en de andere productiemiddelen.

Als wij dus besluitvorming moeten doen voor investeringen in IT is het altijd zaak om de veranderingen die het gevolg zijn van het project kwantificeren voor alle productiemiddelen.Een Business Process Re-engineering (BPR) project vraagt dus om een business case waarin alle aspecten met elkaar in verband zijn gebracht.

BPR HIT capabilities

Comments powered by CComment