HenkKokWelkom op de website van Henk Kok

over de H. Mis als schaalmodel voor ons leven

18-03-1988: de Heilige Mis

Leeuwarden. Ik ben net aangekomen en sta op het parkeerterrein voor het FBTO gebouw. Ik kan het maar beter even een keer opschrijven.
2020 interieur Nicolaasbasiliek acryl op papier Voor mij is de Heilige Mis een schaalmodel van de christelijke levenswandel zoals die van ons verwacht mag worden.

Zoals de Heiige Mis begint met een schuldbelijdenis, zo zullen wij ook moeten beginnen met erkennen dat wij verre van volmaakt zijn en telkens opnieuw vervallen in oude gewoontes die ons van God en Gods woord (lees "door God bedoelde daad") af drijven. Zoals wij in de Heilige Mis het Kyrie uitspreken, zo zullen wij ook zelf één keer voor de eerste keer met volle overtuiging bij de Heer moeten aankloppen om ontferming. Als we dat doen dan ontvangen wij ook ontferming en dan wordt het heel gemakkelijk om een overtuigd "Eer aan God" te brengen.

De grote rol die de dienst van het woord in de Heilige Mis heeft, moet het woord (en de daarmee bedoelde daad) ook in ons leven krijgen. De zin van het lezen en overdenken van bijbel teksten, die met zorg door de jaren heen zijn uitgezocht bij de opbouw van het kerkelijk jaar, is zeer groot. Het vervolgens terharte nemen van die teksten en er naar gaan leven is een noodzakelijke volgende stap, die zeer moeilijk is. Pas daarna kunnen wij zonder voorbehoud van welke soort danook, volledig overtuigd de geloofsbelijdenis uitspreken.

De rol van het offer is duidelijk. We zullen ons "ZELF" (lees: egoistisch georiënteerde gedrag) volledig moeten opofferen voor datgene wat van ons gevraagd wordt in een zuivere vorm van onbaatzuchtige liefde voor onze medemensen, en daarmee voor God.

De concecratie en de communie zijn nog te moeilijk voor mij. Zij vallen voor mij binnen een gebied dat ik alleen maar ken door het lezen van de werken van Thomas a Kempis en st. Jan van het Kruis. Ik ben nog lang niet ver genoeg onderweg om hier iets wezenlijks over te kunnen zeggen.