Welkom op de site van Henk Kok

dinsdag 16 augustus 2022

Voor verschillende gelegenheden heb ik de afgelopen jaren uittreksels gemaakt uit het ITPM boek in de vorm van slideshows. Ziehier de lijst van onderwerpen die beschikbaar zijn:

Het hele boek in plaatjes
De managementsamenvatting
Over de toegevoegde waarde van IT
Over IT-portfoliomanagement
Over IT-architectuur en de rol hiervan bij IT-portfoliomanagement
Over Demand en Supply en mogelijke organisatieinrichtingsmodellen - dit onderdeel is met de introductie van COBIT enigszins achterhaald
Over IT-services en serviceprovisioning
Over IT-costoptimization
Over Projectportfoliomanagement
Over Sourcing van IT-services
Over de markt voor IT-services - zoals die er in 2003/2004 ongeveer uit zag, hier is veel in veranderd
Over de maturity van de relatie met leveranciers van IT-services - dit onderdeel is nog onderwerp van veel discussie, de presentatie is gemaakt als startpunt voor een uitwisseling van ervaringen.

Comments powered by CComment