Welkom op de site van Henk Kok

dinsdag 16 augustus 2022
Aan het begin van deze eeuw werkte ik bij IBM Global Services samen met Maritha de Boer-de Wit en Peter Wiggers als strategie consultants met een specialisatie voor IT cost & value. Wij hebben toen onze ervaringen vastgelegd in het boek IT performance management. Uiteraard is het toen niet gestopt. In de afgelopen jaren is mij meerdere keren gevraagd om een korte 'management summary' van het boek te maken. Dat gaat helaas niet. Er staat te weinig in dat boek, dat ik zou willen schrappen. Toch wil ik nu proberen om het hele "Besluitvorming over IT" terrein in een aantal artikelen kort samen te vatten. De artikelen zijn bestemd voor managers met beperkte kennis van IT, die toch dagelijks te maken hebben met beslissingen die genomen worden over IT of met een grondige IT impact. Ik wil proberen om zo veel mogelijk 'klare taal' te gebruiken, maar u moet mij vergeven als er iets teveel Engelse kretologie in voor komt. Ons jargon is nu eenmaal van origine in de Engelse taal.

Ik hanteer mijn eigen begrippenmodel en denkraam, dat hieronder wordt toegelicht. Over de 3 hoofdgebieden volgen verschillende artikelen die in het menu hierboven terug te vinden zijn. Tevens geef ik in een apart artikel enige leessuggesties voor het eerdergenoemde boek.

Comments powered by CComment