Welkom op de site van Henk Kok

maandag 3 oktober 2022

IT begrippenmodel en denkraam

Besluitvorming over IT gaat altijd over de toegevoegde waarde van Informatie, Informatie-Technologie en Technologie voor het bedrijf / de organisatie. In mijn begrippenmodel / denkraam zijn er 3 hoofdgebieden die gezamenlijk de toegevoegde waarde van IT realiseren:
denkmodel

Strategie en beleid:

Hierbij gaat het om het formuleren van een gedeeld beeld van de toegevoegde waarde van IT voor de business van vandaag, morgen en overmorgen. Een IT-strategie ligt lijnrecht in het verlengde van de bedrijfsstrategie. Samen leiden zij tot de beleidsrichtlijnen ('policies') die de basis vormen voor de besluitvorming rond de toepassing van IT.

Architectuur en inrichting:

Daarnaast zijn er de blauwdrukken van de Business en van IT in de vorm van inrichtingsprincipes, procesmodellen en informatiemodellen. Zij zijn de basis voor de besluitvorming rond de inrichting van IT. Architectuur en inrichtingsbeslissingen zijn volledig gebaseerd op de strategie.

Portfolio & Performance Management:

De realisatie van de strategie en de architectuur komt tot uiting in de IT-portfolio van services en projecten. Dit is bij uitstek het instrument voor de dagelijkse besluitvorming over IT. Het is tevens de basis voor performancemetingen en eventuele bijsturing.

Comments powered by CComment