HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

The portfolioDe IT Portfolio is de plaats waar 'Vraag en Aanbod' van IT bij elkaar komen. In het plaatje rechts loopt de scheiding tussen de vraagkant en de aanbodkant dan ook dwars door de Portfolio heen. Maar waar ligt die scheiding dan precies? en wat is de rol van 'de Business' en wat is de rol van 'IT' in het beheer van de Portfolio?

Wij komen nu op het terrein van de inrichting van een organisatie en de 'governance over IT'. Hier zijn boeken en websites vol over te vinden, dus ik wil mij beperken tot wat ik in de praktijk gebruikt heb om de (her-)inrichting van de IT verantwoordelijkheden bij fusies te kunnen realiseren.

In feite gaat het niet alleen om de plaats in een organisatie waar de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de IT wordt belegd, maar veel meer over de taal die gebezigd wordt tussen de (primaire-) organisatie (the Business) en de IT dienstverlener. Hoe wordt de behoefte aan IT ondersteuning geformuleerd en wat is de taal die de IT community gebruikt?. Beide zijn nogal eens doorspekt met kretologie die op een gegeven moment populair is, zonder duidelijke eenheid van mening over de betekenis.

Demand Supply 01

Waar liggen de primaire verantwoordelijkheden voor 'Vraag en Aanbod'?

Als onderdeel van de herinrichting van de IT functie na de fusie van een aantal Provinciale Energie Maatschappijen heb ik de volgende uitgangspunten gebruikt:

1. 'de Business' definieert de behoefte aan IT en bepaalt de benodigde 'Vraag' naar IT en ondersteunt IT bij de invulling van het 'Aanbod'.
2. 'de IT funktie' definieert het 'Aanbod' van IT diensten en ondersteunt de Business bij het formuleren van de 'Vraag'.

Hoe 'dik' of 'dun' de IT Funktie moet zijn, is afhankelijk van de strategische rol van IT (zie de artikelen over strategie). Ik kom hier in andere artikelen over IT Portfolio Management nog op terug.
Demand Supply 02Wat is de taal die we hanteren bij het maken van afspraken over de IT dienstverlening?
Het is sterk afhankelijk van de perceptie van de rol van IT in de organisatie (zie artikelen over Strategie), hoe dit in de praktijk wordt ingevuld.
  • Willen wij alles zelf doen of zoveel mogelijk uit besteden? 
  • Hebben we de deskundigheid in huis of moeten we die inhuren?
  • Kiezen we uit het standaard aanbod van onze leverancier of laten wij iets op maat maken?
  • Hoe maken we de prestaties van de IT leverancier meetbaar?
  • Gebruiken wij Service Level Agreements (SLA)?
  • ............
Al deze vragen worden in volgende artikelen dieper behandeld.

In het geval van bovengenoemde fusie ging het om de professionalisering van de interne IT dienstverlener en was er sprake van een groeipad in 'governance'.