HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

Elk bedrijf is continue in beweging als het zich wil handhaven. Dat was ook in het verleden al het geval. In mijn tijd bij AT&T Network Systems, waar de eerder genoemde groeistrategie vraagt om een korte reactietijd bij de invoering van nieuwe IT functionaliteit.

Er zijn twee gebieden die continue in beweging zijn:

IA focus 011. Besluitvorming over IT wordt uitgedaagd door ‘Continuous Business Change’. voorbeeld van de jaren 90:
Deze continue verandering vraagt om een andere aanpak bij de continue (her-)inrichting van de IT:IA focus 022. Tegelijkertijd is er de continue evolutie van de Information Technology zelf die aantrekkelijke nieuwe kansen biedt om de groei in de business mogelijk te maken. voorbeeld uit de jaren 90:
Het voorbeeld is al weer even geleden, maar de aandachtspunten die genoemd worden zijn nog steeds van toepassing.

Hoe krijg de flexibiliteit die nodig is?
De oplossing ligt in het consequent hanteren van een aantal eenvoudige principes:
  • eerst simplificeren, dan standaardiseren en daarna pas automatiseren
  • zorg voor overzienbare componenten in de IT architectuur, gebaseerd op 'Information Ownership' in bedrijfsprocessen
  • ontkoppel de IT componenten met behulp van (industrie specifieke-)standaard berichten

Deze principes leiden tot een 'Plug and Play' architectuur concept, waarbij de inrichting van de 'Information Exchange Bus' bepalend is voor het succes.

Voorbeelden uit mijn praktijk:
De implementatie van van het concept bij AT&T Networks Systems was gebaseerd op de 'architecture grid' die in het eerste artikel is beschreven:

Doelarchitectuur: Groeipad realiseren door de verouderde architectuur componenten te isoleren, 'repositories with Common Data' te introduceren en vervolgens langzaam maar zeker nieuwe architectuur componenten aan te koppelen:

IA PnP 01
Inrichtingsprincipes: De gegevens en het Information Ownership in de verschillende architectuur componenten zijn het uitgangspunt voor de keuze van de ontkoppelpunten in de architectuur. In elk Informatie Model van een organisatie zijn er 'transactie gegevens' en 'vaste gegevens'. Deze vormen het uitgangspunt voor de ontkoppeling:

IA PnP 02

De architectuur realisatie cirkel: De basis voor verandering in de IT ligt in de in de eerste plaats in de verandering in de Business. Volgen wij het architectuur model zoals is beschreven in het eerste artikel op architectuur dan zien wij een continue cirkel met de klok mee van:
IA PnP 03
  1. Business Process Re-engineering (BPR) / Business Initiatives leiden tot veranderingen in de Business Architecture
  2. Process Decoupling / Information ownership leiden tot veranderingen in het Business Information Model
  3. Implementatie van deze veranderingen vindt plaats door gebruik te maken van een onderscheid tussen 'transactie gegevens' en 'vaste gegevens' die gescheiden worden in de IT architectuur.
  4. Implementatie van de veranderingen in de IT architectuur leidt tot het beschikbaar komen van nieuwe funktionaliteit voor de Business in de vorm van 'IT services'.
Elk nieuw 'Business Initiative' wordt dus bekeken op zijn impact op de veranderingen in de key metrics en de benodigde resources. Voor AT&T Networks Systems werd dit een groeipad naar een sterk vereenvoudige IT architectuur:

IA PnP 04

Bij Essent is het concept gebruikt voor de realisatie van de fusie van de verschillende provinciale energie maatschappij-en. Hierbij was de isolatie en geleidelijke vervanging van verouderde architectuur componenten het belangrijkste criterium.

IA PnP 05