Voor verschillende gelegenheden heb ik de afgelopen jaren uittreksels gemaakt uit het ITPM boek in de vorm van slideshows. Ziehier de lijst van onderwerpen die beschikbaar zijn:

Het hele boek in plaatjes
De managementsamenvatting
Over de toegevoegde waarde van IT
Over IT-portfoliomanagement
Over IT-architectuur en de rol hiervan bij IT-portfoliomanagement
Over Demand en Supply en mogelijke organisatieinrichtingsmodellen - dit onderdeel is met de introductie van COBIT enigszins achterhaald
Over IT-services en serviceprovisioning
Over IT-costoptimization
Over Projectportfoliomanagement
Over Sourcing van IT-services
Over de markt voor IT-services - zoals die er in 2003/2004 ongeveer uit zag, hier is veel in veranderd
Over de maturity van de relatie met leveranciers van IT-services - dit onderdeel is nog onderwerp van veel discussie, de presentatie is gemaakt als startpunt voor een uitwisseling van ervaringen.