HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

Wat heb ik daar gedaan:card-essent

van april 2002 tot augustus 2005:

  • als IT-strateeg maakte ik deel uit van een klein team dat direct adviseerde aan de CIO en de Raad van Bestuur. Aanvankelijk was de IT-organisatie op Corporate niveau een klein ondersteunend team en lagen de verantwoordelijkheden voor IT in de verschillende divisies. In deze periode heb ik een begin gemaakt met een simplificatie, standaardisatie en centralisatie aanpak van de IT. Dit alles leidde tot een nieuwe centraal georganiseerde IT-organisatie met een 'multi-vendor' uitbesteding van Applicatie- en Infrastuctuurbeheer. Mijn bijdrage hieraan lag op de terreinen: IT-Architectuur, Business / IT-alignment, Serviceportfolio-management en Projectportfolio-management. 

van augustus 2005 tot maart 2006:

  • als manager van de afdeling Planning & Control en lid van het MT van de CIO verantwoordelijk voor alle staftaken in de CIO-organisatie. Een lijnmanagementfunctie voor een afdeling van ongeveer 60 personen.

van maart 2006 tot december 2010:

  • als principal Architect was ik lid van het CIO-Officeteam. Ik heb mij bezig gehouden met de definitie, implementatie en handhaving van IT-policies. Waarin 'Sourcing'-policy en de SAP-policy een belangrijke rol hadden. In dit verband vertegenwoordigde ik Essent in de internationale 'Advisory Customer Counsel for Utilities (ACCU)' van SAP.
  • als 'laatste klus' heb ik een jaar gewerkt aan de voorbereiding van de fusie van Essent met RWE, waarna mijn functie overbodig werd.

Wat heb ik daar geleerd:

Een paar harde lessen:

  • dat 'wat van ver komt' kennelijk altijd beter is, dan wat je zelf in huis hebt. Vooral als wat van ver komt ook nog eens heel erg duur is.
  • dat 'verantwoordelijkheid' een gevoel is, naast een formaliteit die bij een bepaalde functie hoort. Als 'verantwoordelijkheid' niet gevoeld wordt, ontstaat chaos.
  • dat zolang iemand weg kan komen met een acceptabele uitleg waarom iets niet gelukt is, er geen wezenlijke verbeteringen optreden.
  • dat een advies per definitie niet opgevolgd hoeft te worden.