HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

Wat heb ik daar gedaan:card-ibm

Ik ben werkzaam geweest als senior consultant voor IT Strategy en IT Cost & Value. Ik ben op grond van onderstaande activiteiten eind 2000 formeel gecertificeerd als 'seniorconsultant IT Strategy' binnen IBM Global Services.

van januari 1999 tot december 2002 – kennis management

 • een knowledge center voor IT Cost & Value opgebouwd dat is gegroeid van 3 naar > 40 professionals die regelmatig ervaring en deskundigheid uitwisselen op het gebied van IT Cost & Value.
 • als lid van het internationale knowledge netwerk beoordeelde ik aangeboden intellectual capital op bruikbaarheid en toegevoegde waarde voor IBM.

van januari 1999 tot oktober 2000 – diverse kleinere opdrachten

 • een IT Value assessment van Rabofacet (datacenter van de Rabobank).
 • een quick scan van de geplande groei van de midrange systems van ABN AMRO met een aanbeveling om de groei beheersbaar te maken
 • een second opinion van het IT Masterplan van Canon Europa met bijzondere aandacht voor datacenterconsolidatie op Europees niveau, groei van de internetactiviteiten naar e-business en applicatieportfoliomanagement
 • een analyse van de interne doorbelastingsproblematiek van Nationale Nederlanden om mogelijkheden tot kostenbesparing te identificeren

van augustus 1999 tot juni 2000 – KPN Datacenter

 • een marktbenadering strategie voor een datacenter uitgewerkt.
 • een “speerpunten” programma opgezet en uitgevoerd voor het creëren van focus ter voorbereiding op de verzelfstandiging.

IBM certificate-hvan augustus 1999 tot oktober 2000 – Eneco

 • een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de re-hosting van de legacy Billing applicatie
 • daarna als persoonlijk adviseur van de CIO diverse adviezen gegeven waaronder een onderzoek naar de maturity van het ASP (Application Service Provisioning) model
 • een methode voor architectuurplanning geïntroduceerd en ingevoerd op corporate en op divisie niveau
 • met het MT van de divisie B2B (= het energie bedrijf) een bedrijfstrategie uitgewerkt en vertaald naar een ICT Masterplan voor de volgende 2 jaar

van oktober 2000 tot december 2001 - Essent

 • een review van de geplande IT Operations organisatie uitgevoerd
 • een eerste versie van de opzet van de nieuwe ICT Services organisatie uitgewerkt, gebaseerd op een intern “klant – leveranciers” model (ISM –OPS model)
 • als deelprojectleider van het project “Structurering ICT Services” de service catalogus uitgewerkt en de tariefstelling en doorbelasting methode uitgewerkt.
 • een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar het in beheer nemen van de Energy Trade systemen
 • een begin gemaakt met het inzichtelijk en beheersbaar maken van alle Strategie en Architectuur activiteiten

Wat heb ik daar geleerd:

Dat perceptie allesbepalend is voor de acceptatie van goede adviezen. Zolang IBM het imago heeft van een hardware leverancier, zal het heel moeilijk zijn om de onvoorstelbaar waardevolle hoeveelheid kennis en ervaring die in 50 jaar is opgebouwd te gelde te maken.