HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

Wat heb ik daar gedaan:card-att-1

van november 1991 tot april 1992:

 • als afdelingschef was ik verantwoordelijk voor de activiteiten van een 40-tal systeemontwikkelaars, onderverdeeld in 3 groepen. Deze functie verviel (mede op mijn aanraden) bij een interne reorganisatie.

van april 1992 tot september 1994:

 • als manager van het "European Regional Technical Team (ERTT) van GISA (Global Information Systems Architecture)" was ik verantwoordelijk voor alle activiteiten en resultaten die te maken hebben met de invoering van een standaard-informatiearchitectuur binnen een aantal vestigingen in de regio Europa, Midden Oosten en Afrika (EMEA). Het ging hier om fabrieken, R&D vestigingen en verkooporganisaties in: Huizen – Nederland, Tres Cantos - Spanje, Rouen - Frankrijk, Neurenberg - Duitsland, Bydgoszc – Polen, Kiev - Ukraïne, Jakarta – Indonesie, Riadh – Saudi Arabië, Shanghai – China. Het geheel omvat een kleine 20 (implementatie-) projecten die aan elkaar gerelateerd zijn en waarin continue 20 tot 30 medewerkers actief zijn. En een kleine groep deskundigen ( 5 á 6 man) die de dagelijkse support verzorgen. De architectuur is gebaseerd op het pakket "MFG/PRO" van qad.inc.
 • als ERTT Manager verzorgde ik de Regionale inbreng in de definitie van de Global Architecture.

van september 1994 tot februari 1997:

 • card-att-2als EMEA Regional Chief Architect maakte ik deel uit van de AT&T – CIO Enterprise Architecture Organization en werkte ik voor het hoofdkantoor van AT&T Network Systems in Warren, NJ. Ik heb in deze periode met een aantal collegae in de U.S. een algemeen “Business Process Model” uitgewerkt voor de volledige Global Lucent Organization. Met daarbinnen een beperkt aantal proces blauwdrukken voor verschillende “Business types” en per Business Type een “preferred Target Systems Architecture”.
 • parallel daaraan werkte ik aan de procesdefinitie en bijbehorende Systems Architecture voor een Global BPR Initiative met als doel: doorlooptijd verkorting en “Product Simplification and Standardization” van het “Quote to Cash” Traject over verschillende organisatorische eenheden heen.
 • na keuze van SAP R/3 als voornaamste “Target Applicatie” voor de support van een aantal bedrijfsfuncties (Order Management, Inkoop, Finance and Master Data Reference) heb ik de leiding gehad van een klein team specialisten dat de “SAP Hierarchy – Settings” heeft uitgewerkt voor Lucent Network Systems als geheel en passend op de EMEA Regio in het bijzonder.

van februari 1997 tot december 1998

 • als lid van het EMEA CIO Management Team verantwoordelijk voor:card-lucent-2
  • CIO Architecture: Definitie en implementatie van “Plug and Play” Architectuur Concept. Ondersteuning van de project managers en ontwikkelaars bij de transitie naar nieuwe technologie (OO en WEB enabling).
  • CIO Portfolio Management: Definitie van de migratie richting en sturing van het werkprogramma ter realisatie van “Continuous Migration”.
  • CIO Work Program Management and Budgets: Planning en Control van de volledige EMEA CIO Community (450 medewerkers in 6 grote landen, totale Budget 120M$ per jaar).

In deze rol stuurde ik een klein team aan (20 medewerkers in Nederland en in de U.S.) van zowel “super specialisten” als administratieve krachten. Voor CIO Architecture en CIO Portfolio Management was ik de stuwende kracht achter het “Core Architecture Team” dat dezelfde taken uitvoert op Global Level (+/- 2500 medewerkers voornamelijk in de U.S. met een totaal Budget van 1.200 M$ per jaar).

 • in de laatste 6 maanden heb ik een actieve rol gespeeld in de voorbereiding van de besluitvorming rond “Strategic Outsourcing”. Met name op de het gebied van de visiebepaling voor de toekomst en besluitvorming modellen voor de “zelf doen / uitbesteden” beslissing.

Wat heb ik daar geleerd:

De moeizame overgang van maatwerkapplicaties naar standaardoplossingen, die configureerbaar zijn. De ontwikkeling van Architectuurconcepten die her-implementeerbaar zijn. De definitie van ontkoppelpunten in architecturen en het effectieve gebruik van message-based-middleware als 'application architecture bus'. De samenhang / afhankelijkheden tussen 'Business architectures' en 'IT Architectures'. Het denken in 'services' en de allereerste planning, uitvoering en inrichting van de 'retained organisation' bij grote outsourcing deals.

Daarnaast veel internationale ervaring opgedaan voor in de U.S.A. Alle activiteiten waren altijd onderdeel van een 'gobal' opererend bedrijf.