HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

Wat heb ik daar gedaan:card-volmac-1

van januari 1979 tot juni 1981:

 • als projectleider van een team van ± 15 medewerkers heb ik voor Volker Stevin de conversie uitgevoerd van de Stevintoepassingen op Philips P1000 apparatuur naar Siemens 7780 (BS2000).
 • daarna heb ik de afbouw van het Stevinrekencentrum met de verhuizing naar het Volkerrekencentrum geleid.

van juni 1981 tot november 1986:

 • aanvankelijk als interimmanager, later als parttime adviseur, heb ik de afdeling "Methoden, Technieken en Datamanagement" van de Koninklijke Landmacht opgezet, ingericht en geleid (±10 medewerkers). Het betrof hier de inpassing in het SDM ontwikkeltraject van de specifieke gegevensbeheer en gegevensbankbeheertaken van de afdeling. (IDMS rel 5.7 en 10.0 volledig, IMS en UDS)

van oktober 1982 tot november 1986:

 • als "branch manager" (Professional development management) heb ik, voor een gedeelte van mijn tijd, binnen de Volmac organisatie, lijnmanagement taken uitgevoerd voor ± 40 tot 70 medewerkers. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de carrièreontwikkeling, de salaris- en promotieontwikkeling, de opleidingen en de vakbegeleiding van de medewerkers.

card-volmac-2van november 1986 tot april 1989:

 • als "quality manager" was ik binnen de Volmac organisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de Volmacdienstverlening bij de Postbank. In deze periode waren continue ±160 medewerkers van Volmac ingezet, die werkzaamheden verrichtten welke uiteen liepen van werkvoorbereiding, de gebruikelijke systeemontwikkelingstaken, projectleiding van grote projecten, beheer van rekencentra tot advisering op directieniveau. Het was mijn taak om, met de hulp van enkele assistenten, te zorgen voor het optimaal functioneren van deze medewerkers.

van april 1989 tot november 1991:

 • als "vakmanager" gaf ik leiding aan de vakgroep "Databases". In deze vakgroep was alle deskundigheid van VOLMAC ondergebracht, op het gebied van de opslag en benadering van gegevens. De groep is gegroeid van 7 medewerkers in april 1989 tot 47 toen ik Volmac verliet. Mijn taak bestond uit:
 • de zorg voor voldoende werk voor de medewerkers,
 • de carrière, de salaris- en promotieontwikkeling, de opleidingen en de vakbegeleiding van de medewerkers,
 • de uitbouw van de dienstverlening van Volmac op dit vakgebied,
 • de promotie van de bij Volmac beschikbare deskundigheid en
 • het inwerken en begeleiden van een collega vakmanager.
 • als adviseur op het gebied van "Datamanagement" was ik op part time basis betrokken bij een aantal DBMS-selectie en invoeringstrajecten en de inrichtingsproblematiek van beheersomgevingen en datadictionary's bij grote ondernemingen.

Wat heb ik daar geleerd:

 Bij VOLMAC heb ik heel veel geleerd.

 • op vakgebied zijn mij altijd de 'gegevens gerichte benadering' bij gebleven als een aanpak voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen die minder onderhoudsgevoelig zijn. Ik ben dit altijd blijven toepassen.
 • op management gebied zijn mijn vaardigheden verbreedt van projectleidingvaardigheden naar lijnmanagement en accountmanagement.
 • op zakelijk gebied heb ik geleerd hoe met klanten om te gaan en vooral het oplossen van conflicten (het glad strijken van ongewenste rimpels).