HenkKok.jpg
Welkom op de website van Henk Kok

Over dit onderwerp wil ik kort zijn. Er zijn er velen die hier veel meer van af weten dan ik, zoek maar eens op de term en u bent voorlopig nog niet uitgelezen.  Ik beperk mij hier danook tot 2 gezichtspunten op de Project Portfolio:
a. wat zit er in een portfolio
b. hoe beoordeel ik nut en noodzaak van een project.

Wat zit er in een Project Portfolio?
Arch en Portfolio management 04Om de inhoud van de Project Portfolio een plaats te geven, gebruik ik weer de Architectuur matrix die ik in een eerder artikel heb toegelicht. Projecten zijn niets anders dan de realisatie van nieuwe idee├źn voor zowel de Business als IT.  (Re-engineering). In de matrix ligt de Project Portfolio dan ook op het snijvlak van de Werkelijkheid en de Abstracte Modellen, waarbij de modellen door het project in de werkelijkheid worden ingevoerd/

Vanuit een IT perspectief bezien is een project niets meer dan de 'Realisatie en Introductie van nieuwe IT Services'.

Re-engineering gaat in over het algemeen in deze matrix met de klok mee:
Van 'Business Initiatives' naar een nieuwe kijk op de 'Business Architecture' via de 'Information Ownership Matrix' naar een nieuwe 'IT Architectuur' via de project portfoliio naar nieuwe 'IT Infrastructuur en processen' die vervolgens nieuwe IT Services aan de Business beschikbaar stellen. Het kan ook  tegen de klok in lopen als het initiatief vanuit de implementatie van nieuwe Technology komt.

Hoe beoordeel ik nut en noodzaak van een project?
Ook hier is al het nodige over gepubliceerd, dus beperk ik mij tot een praktijkvoorbeeld.

Bij de beoordeling van Investeringsvoorstellen met een significante IT impact heb ik in het verleden gebruik gemaakt van de publicatie van Parker en Benson - Information Economics. Hier heb ik een voor Essent geschikte uitwerking van gemaakt die een aantal jaren prima heeft gewerkt. Het principe komt hier op neer:
1. een team van specialisten beoordeelt alle aangedragen investering voorstellen op een aantal criteria met een score van 1 tot 5.
2. de Raad van Bestuur bepaalt de onderlinge wegingsfactoren van de beoordelingscriteria ( van te voren)
3. de resultaten van de gewogen gemiddeldes van de beoordeling worden in een matrix geprojecteerd.

Wij gebruikten 3 groepen van beoordelingscriteria:

Project Portfolio 01
Project Portfolio 02Project Portfolio 03

De resultaten van deze activiteit was een advies aan de Raad van Bestuur in de volgende vorm:

Project Portfolio 04